Úspěch týmu PF UK na mezinárodní soutěži INADR

Úspěch týmu PF UK na mezinárodní soutěži INADR

Koncem září 2022 se tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy zúčastnil mezinárodní negociační a mediační soutěže INADR-SWPS University International Mediation Tournament v polské Poznani.

Tým ve složení Markéta Burelli, Noemi Kotrlá, Kamila Straková, Sabina Škrobánková a Štěpán Vlk pod vedením koučů Lukáše Jiráska a Tomáše Ryzy získal několik ocenění v oblasti mediace i negociace. Noemi Kotrlá si za svůj mediační výkon přivezla 6. místo ve zvláštní kategorii Best Individual Mediator. Soutěžní dvojice ve složení Markéta Burelli a Sabina Škrobánková rovněž získala individuální ocenění ve zvláštní kategorii Advocate & Client a dále reprezentovala tým PF UK ve finále, kde pro něj získala celkové 3. místo. Speciální ocenění bylo uděleno i samotné Karlově Univerzitě, a to za Outstanding New Mediation Program.

V základních kolech soutěže musel každý ze soutěžících postupně vystupovat v roli advokáta, klienta i komediátora. Forma komediace – tedy mediace vedená dvěma mediátory současně – se na soutěžích objevuje jen zřídka a přinesla s sebou četné výzvy. Jednak bylo potřeba spolupracovat s mediátorem z jiného týmu tak, aby celý proces probíhal bez komplikací, zároveň však mezi sebou mediátoři soutěžili a snažili se získat co nejvíce bodů. Dvojice „klient a advokát“ v jednotlivých kolech vyjednávaly obchodně zaměřené případy. Porotci, mezinárodně uznávaní profesionálové, hodnotili schopnost spolupráce mezi klientem a advokátem, negociační strategii i konstruktivní spolupráci s protistranou. Dalším kritériem pro hodnocení byla schopnost soutěžních dvojic hájit své zájmy v souladu s tím, jak by se strany chovaly v reálné situaci.

Dík za možnost účasti i za dosažené úspěchy patří spolku Studentská mediace Praha, působícímu na PF UK v oblasti mimosoudního řešení sporů, pod jehož záštitou se soutěžící na INADR připravovali a který celou účast inicioval. Na úspěších má nemalý podíl též JUDr. Martin Svatoš, Ph.D, jenž svou akademickou činností na půdě PF UK trvale přispívá k edukaci studentů v oblasti mimosoudního řešení sporů.

Nebyla to však pouze soutěžní kola, co přineslo účastníkům mnoho nových zkušeností a poznatků. Jak už to na INADR událostech bývá, organizátoři kladli důraz též na vzdělávání budoucích právníků a mediátorů. Jednotlivé soutěžní bloky byly proto prokládány poutavými a unikátními přednáškami z oblastí strategie, negociačních a mediačních technik, etiky a mnohých jiných. Na závěr reprezentanti PF UK využili možnosti zúčastnit se půldenní konference, na níž odborníci z různých zemí prezentovali své zkušenosti a podněty. Řečníci se soustředili na aktuální témata z oblasti mediace, například právnická etika v mediaci (Ana Khurtsidze, Gruzie), příprava klientů na mediaci (Mikkel Gudsoe, Dánsko), zneužití mediátora – právní a praktické důsledky zlé víry stran (dr. Tomasz Antoszek, Polsko) či etická dilemata v době online mediací (Kimberly Schreiber, USA). Tato a mnohá další témata byla následně předmětem panelové diskuze, které se diváci mohli přímo zúčastnit a klást své dotazy.

Celý pobyt byl plný nejen skvělých zkušeností a poučení do dalších možných soutěží, ale také nabitý setkáními s ostatními účastníky, porotci a organizátory, se kterými se podařilo mnohým navázat přátelské, profesionální i akademické vztahy.

Zájemci o účast na obdobných mezinárodních soutěžích jsou vítáni na předmětu Příprava na Meziuniverzitní Mediační soutěž a na ICC International Commercial Mediation Competition či na předmětu Preparation for the CDRC Mediation and Negotiation Competition.

Více informací o spolku Studentská mediace Praha najdete zde.