Úspěch týmu PF UK na Global Negotiation Conference 2022

Úspěch týmu PF UK na Global Negotiation Conference 2022

Tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy se úspěšně zúčastnil 9. ročníku soutěže Global Negotiation Conference 2022, která se konala ve dnech 5. 7. - 9. 7. 2022 pořádanou Zurich University ve spolupráci s Global Negotiation Institute.

Během přípravy na soutěž se studenti Kamila Straková, Tomáš Ryza a Petr Ráliš účastnili náročného akademického programu v anglickém jazyce. V první fázi, která probíhala v Praze, si účastníci museli nastudovat vybrané právní otázky kosmického práva. Detailně se zaměřili zejména na mezinárodní úmluvy v oblasti mezinárodního kosmického práva a využívání vesmírných zdrojů.  Před odjezdem měli za úkol vypracovat koncepční plán a připravili si právní a politickou vyjednávací pozici. Tým vedly Pavlína Krausová z katedry mezinárodního práva PF UK a Hana Kršňáková z katedry obchodního práva PF UK.

Během pobytu v Curychu se poté zúčastnili čtyřdenních workshopů a prezentací vedených předními odborníky. Mezi nimi byli například Tarja Kaarina Halonen (bývalá prezidentka Finska), Mazlan Othman (bývala ředitelka Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti), Michael Ambühl (ETH Curych a bývalý švýcarský státní tajemník pro zahraniční věci), Peter Cunningham (Ženevské centrum pro bezpečnostní politiku), či Geradine Goh Escolar (National University of Singapore) a mnoho dalších.

Poslední den se konala samotná soutěž, která měla přísná pravidla a sestávala se z plenárních zasedání i vyjednávání v tzv. „kuloárech“. Studenti při ní devět hodin bez přestávky vyjednávali mnohostrannou dohodu o využívání kosmického prostoru. Tým PF UK reprezentoval Čínu, úspěšně vstoupil do písemné multilaterální dohody a do Prahy se vrátil s oficiálním oceněním za Nejlepší veřejný projev (Best public speech).