Úspěch studentů a studentek PF UK v česko-slovenském kole SVOČ

obr

Úspěch studentů a studentek PF UK v česko-slovenském kole SVOČ

Po distančním ročníku 2020 proběhlo letos česko-slovenské kolo Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) hybridní formou. Jeho organizace se opět ujala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, která v letošním roce slaví 100 let od svého vzniku. Soutěžilo se v devíti sekcích (osm magisterských a jedna doktorská) a klání se zúčastnili studenti a studentky z celkem sedmi právnických fakult, čtyř českých (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc) a tří slovenských (Bratislava, Trnava, Košice). Právnickou fakultu UK zastupovalo 24 soutěžících, kteří uspěli ve fakultním kole SVOČ konaném na jaře letošního roku. Soutěž byla vyrovnaná a umístění si odnesli soutěžící se všech zúčastněných fakult.

 

Za PF UK v česko-slovenském kole SVOČ uspěli:

 • 1. místo v sekci Teória práva a ústavné právo: Kristián Fischer (2. ročník) s prací na téma Teleologická redukce: její potenciál, meze a odraz v judikatuře Nejvyššího soudu
   
 • 1. místo v sekci Európske právo, medzinárodné právo veřejné): Tomáš Svoboda (3. ročník) s prací na téma Zdravotnický non-refoulement v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
   
 • 1. místo v sekci Rímske právo, právne dejiny: Marie Šmejkalová (1. ročník) s prací na téma Římskoprávní kořeny zákonodárství krále Kentu Æthelberhta
   
 • 1. místo v sekci Súťažné práce prihlásené študentmi doktorandských študijných programov: JUDr. Josef Vacek (2. ročník doktorského programu) s prací na téma Svobodníci a právo: případ Pavla Sládka jinak Cíchy z roku 1663 a krajští hejtmané jako soudní instance
   
 • 2. místo v sekci Ľudské práva a spoločenské vedy: Jan Pavlínek (2. ročník) s prací na téma Omezení shromažďovacího práva z důvodu ochrany veřejného zdraví
   
 • 2. místo v sekci Teória práva a ústavné právo: Jakub Stádník (4. ročník) s prací na téma Disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí
   
 • 3. místo v sekci Európske právo, medzinárodné právo veřejné): Iveta Krejčová (2. ročník) s prací na téma Spojené království a Soudní dvůr Evropské unie - jak jejich budoucí vztah rozsoudil Brexit?
   
 • 3. místo v sekci Súkromné právo – Občianske právo hmotné a obchodné právo): Daniel Tůma (1. ročník) s prací na téma Nabytí vlastnického práva od nevlastníka v rámci tzv. blokačního ustanovení u restitucí
   
 • 3. místo v sekci Správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo životného prostredia): Lujza Perstická (3. ročník) s prací na téma Principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, jejich hodnocení a aplikace při finanční kontrole územních samosprávných celků

 

Děkujeme všem studentům a studentkám, kteří se za PF UK soutěže zúčastnili, a blahopřejeme těm, kteří uspěli.

Děkujeme též kolegům a kolegyním z Bratislavy, kteří soutěž zorganizovali, a těšíme se na viděnou (snad už pouze prezenčně) příští rok na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.