Úspěch PF UK v právnické soutěži o nejlepší studentskou práci roku 2020

SVOČ

Úspěch PF UK v právnické soutěži o nejlepší studentskou práci roku 2020

Ve XIII. ročníku Česko-slovenské soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě získaly práce našich studentů umístění ve všech soutěžních sekcích. Obsadili jsme tak tři první, tři druhá a devět třetích míst. Akce se poprvé konala online, přesto s bohatou účastí a plnohodnotnými výsledky.

Naši studenti byli přihlášeni do všech původně vyhlášených sekcí, z nichž některé byly již tradičně spojené. V soutěži, která proběhla 17. a 18. 9. 2020 byly hodnoceny práce studentů PF UK a PF UKo, PF UPOL, PF MUNI, PF ZČU, nově letos byly zastoupeny také právnické fakulty z UPJŠ Košice a TRUNI Trnava.

Naši studenti získali v sedmi sekcích 3 první místa, 3 druhá místa a 9 třetích míst (z toho 1× dvojice a 2× se jednalo o dělené umístění). Umístili jsme se tedy opět ve všech sekcích.

-----------------------------------------------------

A jak vypadaly konkrétní výsledky?

V sekci A) Teória práva, ústavné právo, ľudské práva; spoločenské vedy (politológia, sociológia, ekonómia) se z dvanácti soutěžících umístili

1. Jakub Stádník s prací Otevřená justice jako prostředek posilovaní důvěry veřejnosti v soudní moc

3. Jaromír Fronc s prací Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodovaní soudu a správních orgánu

V sekci jako pedagog v komisi působil Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.

 

V sekci C) Európske právo, medzinárodné právo verejné jsme mezi sedmi soutěžícími získali všechna hodnocená místa:

1. Filip Crnčević s prací Lidskoprávní dopady nové černohorské konfesněprávní úpravy

2. Otakar Duchek s prací Imunita člena Evropského parlamentu ve světle právní povahy jeho mandátu

3. Frank Marek a Bc. Enes Zaimović s prací Vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu

3. Petra Rešlová s prací Autonomní koncepce ozbrojeného konfliktu v právu EU za účelem ochrany uprchlíků

V této sekci jako pedagog v komisi působil doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D

 

V sekci D) Súkromné právo (Občianske právo hmotné a obchodné právo)
soutěžilo 14 studentek a studentů 3.místo za naši fakultu získala Tereza Běhounková s prací na aktuální téma Pandemie COVID-19 a nájemní vztahy, aneb když dva reagují na totéž, není to totéž

V sekci jako pedagog v komisi působil JUDr. Mgr. Martin Šolc
 

Sekce E) Civilný proces, medzinárodné právo súkromné; autorské právo, pracovné právo, rodinné právo

byla obsazena 10 studentkami a studenty. Vítězkou sekce se stala naše studentka Michaela Macáková s prací Fanfikce a autorské právo

V sekci v komisi zasedala JUDr. Zuzana Císařová


V rámci sekce G) Trestné právo soutěžilo 8 studentek a studentů; naši získali 2. a 3. místo:

2. Josef Čabrádek s prací Vybrané aspekty sankcionování právnických osob: kritérium činnosti právnické osoby ve veřejném zájmu

3. Eliška Veselá Trestný čin znásilnění a měnící se pohled společnosti a práva na tento trestný čin

V sekci v komisi pracoval JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.


Sekce H) Správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo životného prostredia

byla tvořen 11 soutěžícími a v náročném uskupení oblastí získal náš student Hoang Nguyen 3. místo s prací Výhrada veřejného pořádku ke statusu dlouhodobě pobývající rezidenta na území EU

V sekci G pracovala a své zkušenosti využila JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.


Sekce I) byla tematicky tvořena tradičním spojením Rímske právo, právne dějiny. V sekci bylo přihlášeno osm prací a my jsme získali 2. a 3. místo:

2. Lenka Skoupá s prací Vybrané aspekty otroctví ve Večeři u Trimalchia

3. Dominik Macek s prací Querella inofficiosi testamenti a částečné zneplatnění závěti

V komisi pracoval za fakultu doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.


Tradičně své práce představili také studenti doktorských studijních programů v sekci J). Tato sekce byla s třinácti účastníky druhou nejpočetnější, přičemž našim zástupcům se podařilo získat dvakrát třetí místo:

3. Mgr. Zuzana Kročilová s prací Dary za vývozní povolení v době nesvobody a problematika jejich restituce v České republice

3. JUDr. Jakub Drápal, MPhil. s prací Law or Policy? The Role of Informal Authority in Criminal Sentencing

V této sekci byl v komisi doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

 

Děkujeme všem studentům, kteří naši fakultu reprezentovali, stejně tak patří naše díky pedagogům PF UK za práci v komisích. Za péči o celý průběh soutěže náleží velké poděkování členům Rady SVOČ a Mgr. Jaroslavu Prouzovi.
 

Již brzy bude další šance na úspěšnou účast v blížícím se XIV. ročníku soutěže.