Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: září 2023

Upřesněné termíny státních závěrečných zkoušek: září 2023

Trestní právo, správní právo a ústavní právo: 11. – 18. 9. 2023

Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo: 20. – 27. 9. 2023