Univerzita Karlova členem mezinárodní platformy Crowdhelix

Univerzita Karlova členem mezinárodní platformy Crowdhelix

Univerzita Karlova se stala členem mezinárodní platformy Crowdhelix.

Jedná se o platformu Open Innovation (otevřená inovace), která vytváří spojení mezi mezinárodní sítí vynikajících výzkumníků a inovačních společností tak, aby mohly být plánovány a realizovány průkopnické projekty spolupráce. Více naleznete zde.

Pojem otevřená inovace znamená otevření inovačního procesu organizací a tím aktivní strategické využití vnějšího světa ke zvýšení inovačního potenciálu. Koncept otevřených inovací řeší vhodné využití znalostí vstupujících a odcházejících z organizace, s využitím interních a externích marketingových kanálů ke generování inovací.

Členy této platformy otevřené inovace, která tak umožňuje přivést zájemce k Univerzitě Karlově, jsou výzkumné a technologické organizace (zejména univerzity), korporace, střední a malé podniky, asociace a expertní organizace z celého světa. Tyto se sdružují do helixů (různých tematických oblastí, aktuálně celkem 40 viz zde).

V rámci této platformy je vytvářen profil Univerzity Karlovy. K jejímu účtu jsou zřizovány specifické (fakultní) účty, v nichž je možné inzerovat nabídky, hledat partnery do konsorcia, mít možnost připojit se ke konsorciu, nabídnout svou expertízu pro projekt Horizont Evropa (informace viz zde), připojit se k expertním skupinám atp. Univerzita si zde může stanovit strategii a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), kterých by chtěla dosáhnout. Svůj účet si mohou pracovníci UK zřídit zdarma. Díky členství v platformě se mohou účastnit jejích akcí (webinářů). Uživatelský manuál viz zde.

Cílem členství UK je posílení internacionalizace a zvýšení účasti v zahraničních grantových schématech, zejména v Horizontu Evropa. Kontaktní osobou pro Právnickou fakultu je určena Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D. (oddělení pro vědu, výzkum a edici).

Aktuální akce:

Crowdhelix pořádá dne 26. 4. 2022 webinář, kde seznámí uživatele s možnostmi platformy. Na webinář je možné se registrovat zde.