Účast členů katedry finančního práva a finanční vědy na projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Účast členů katedry finančního práva a finanční vědy na projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Členové katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Hana Marková, CSc., doc.  JUDr. Radim Boháč, Ph.D. a JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. a spolupracující vědecký pracovník JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. se stali členy řešitelského týmu při projektu Ministerstva financí ČR s názvem „Posílení řízení a kontroly veřejných financí“ z Programu Řádná správa Fondů EHP a Norska 2014-2021, Programové oblasti 16 - Řádná správa věcí veřejných, Odpovědné instituce. Projekt je realizován v partnerství s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity.

Řešitelský tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy má za úkol zpracovat zhodnocení stávající právní regulace interního auditu a úvahy de lege ferenda. V rámci řízení a kontroly veřejných financí je jednou z nejdiskutovanějších oblastí právě regulace interního auditu. Analýza by měla řešit zásadní koncepční otázky, jak nastavit základní principy a pravidla fungování interního auditu – kde má být interní audit zřízen a za jakých předpokladů, zda mají být stanoveny kvalifikační požadavky na interního auditora, zda má být upraven proces výkonu interního auditu nebo zda má být interní audit upraven v samostatném zákoně. Zastřešujícím cílem projektu je zlepšení integrity a odpovědnosti veřejné správy.

Projekt probíhá za finanční podpory:

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.org

 

foto