Tým PF UK na Helga Pedersen Moot Court – Soudci nás pochválili. Čeká nás finále ve Štrasburku?

obr

Tým PF UK na Helga Pedersen Moot Court – Soudci nás pochválili. Čeká nás finále ve Štrasburku?

V říjnu jsme se přihlásili na Helga Pedersen Moot court competition. Náš tým se skládal z jednoho studenta prvního, druhého a dvou studentů čtvrtého ročníku (Lucie Moozová, Jakub Rys, Václav Mašek, Petr Plšek. Vedly tým Dr. Alla Tymofeyeva a Mgr. Pavlína Krausová). 

Téma letošního kola bylo velice aktuální. Šlo o případ, ve kterém rodina z fiktivního státu Norland z důvodu povodně přišla o domov, utrpěla zranění a psychickou újmu, ale nedomohla se u vnitrostátních orgánů odškodnění, a proto se obrátila na Evropský Soud pro Lidská Práva, aby rozhodl, že stát Norland odpovídá za útrapy, které se rodině přihodily. Rodina jako důvod uvedla, že stát Norland přispíval ke klimatické změně a povodeň byla způsobena výkyvem počasí způsobeným dle průzkumů neziskových organizací právě klimatickou změnou.

A

Jako účastníci jsme měli vytvořit argumentaci ve prospěch rodiny i státu Norland. Připravili jsme tedy podání, ve kterém jsme nabídli argumenty, které dle nás svědčily o tom, že pokud stát nemá opatření proti klimatické změně a přispívá tím ke globálnímu oteplování, tak musí být nositelem odpovědnosti za následky, které z toho vznikají. Zároveň jsme ale také vymysleli ty argumenty, které by naopak zprostily stát odpovědnosti a podpořily tvrzení, že se státům (zatím) nedá jednotlivě přičíst odpovědnost za přírodní pohromy.

Během příprav jsme se pravidelně setkávali, abychom společně zjistili, jaké argumenty pro a proti jsou nejsilnější a jakou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva je můžeme podpořit. V prosinci jsme pak do soutěže poslali dvě písemná podání za každou stranu sporu.

Po krátké pauze jsme začali s přípravami na ústní kolo, na které bylo třeba mít půlhodinový přednes shrnuté argumentace. Cílem bylo v projevu představit naše nejsilnější argumenty a přesvědčit soudce, aby rozhodli ve prospěch strany, kterou jsme zrovna zastupovali. Tento přednes jsme měli možnost i trénovat v soudní síni na fakultě.

Ve dnech 10.- 12. března 2022 probíhalo první regionální ústní kolo soutěže online na platformě Coderblock (je vidět na foto). Sešli jsme se na fakultě plni očekávání. Navzájem jsme se ale podpořili a vše zvládli. Soudci se během slyšení doptávali na případné nejasnosti. Po vyjádření protistrany jsme vždy měli pět minut na rychlou reakci na jejich argumenty. Po skončení pleadingů se soudci odebrali k poradě a my jsme měli možnost promluvit si neformálně s našimi soupeři, kteří byli z Řecka, Portugalska a Brazílie. Nakonec nám soudci poskytli zpětnou vazbu. Bodové hodnocení nám zatím nesdělili, protože se v tuto chvíli ještě konají další regionální kola (celkem 3 pro veškeré země Rady Evropy). Pokud bychom byli úspěšní a dostali bychom se do finále, jeli bychom začátkem května do Štrasburku.

B

Kvůli pandemii se celá akce konala on-line, ale organizační tým se velice snažil, abychom měli i tak co nejlepší zážitek. Kromě soudních slyšení byl připraven i sociální program, při kterém jsme se seznámili s členy některých dalších týmů a dozvěděli se zajímavosti o Řecku a Aténách.

C

Celá akce včetně přípravy na ni pro nás byla skvělou příležitostí, jak si vyzkoušet týmovou spolupráci, tvorbu argumentů pro Evropský Soud pro Lidská Práva, aplikaci Evropské Úmluvy pro ochranu lidských práv a svobod a širokého case law. Také jsme se naučili pracovat s feedbackem našich koučů, vytříbili si styl přednesu právních argumentů, který nám soudci pochválili, a seznámili se se zahraničními studenty práv. 

Celá soutěž nám mnoho dala a doporučujeme vyzkoušet si ji na vlastní kůži!