Tým naší fakulty byl úspěšný v soutěži o minigranty v rámci Evropské univerzitní aliance 4 EU+

obr

Tým naší fakulty byl úspěšný v soutěži o minigranty v rámci Evropské univerzitní aliance 4 EU+

Tým, složený z akademiků a doktorandů katedry správního práva (Gabriela Blahoudková, Jakub Handrlica, Jan Nešpor, Liilja Serhiichuk a Vladimír Sharp) byl úspěšný v celouniverzitní soutěži o minigranty v rámci evropské univerzitní aliance 4 EU+.

Minigrant na téma regulačních pískovišť (regulatory sandboxes), který si dává za cíl věnovat se zvláštním právním úpravám, které ve zkušebním režimu umožňují odzkoušení nových technologií (např. v oblasti nových zdrojů energií, nových druhů léčiv, nových finančních nástrojů). Řešení minigrantu bude probíhat ve spolupráci s partnery z dalších tří univerzit, zapojených do Evropské univerzitní aliance 4 EU+ (Kodaň, Milán a Ženeva).

V rámci minigrantu se plánuje hybridní workshop na téma regulačních pískovišť, který se uskuteční v říjnu 2023 na půdě naší fakulty. Cílem projektu je navázat trvalé akademické vztahy s partnerskými univerzitami a být v dlouhodobějším horizontu úspěšný v získání evropského grantového projektu v rámci platformy Horizon Europe.