Tým Jakuba Tomšeje uspěl v soutěži PRIMUS. Zkoumat bude vymáhání zákazu diskriminace

JT

Tým Jakuba Tomšeje uspěl v soutěži PRIMUS. Zkoumat bude vymáhání zákazu diskriminace

Tým vedený Jakubem Tomšejem, odborným asistentem z katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, získal prestižní grant v rámci soutěže PRIMUS, pořádané Univerzitou Karlovou. Grant umožní týmu provést rozsáhlý výzkum zaměřený na vymáhání zákazu diskriminace ve společnosti a přispět tak k posílení lidských práv a rovnosti.

Projekt, na který se Tomšej zaměří, se zabývá zkoumáním efektivity stávajících právních mechanismů a postupů při vymáhání zákazu diskriminace. Jeho cílem je identifikovat nedostatky v systému a navrhnout inovativní přístupy a strategie, které by zlepšily ochranu obětí diskriminace a přispěly k větší spravedlnosti.

Jakub Tomšej se problematice zákazu diskriminace věnuje dlouhodobě. Od roku 2018 působí jako národní expert v prestižní expertní síti European Equality Law Network a vedl autorský kolektiv praktického komentáře k antidiskriminačnímu zákonu, který vyšel letos. "Těším se, že nám poskytnutá podpora umožní přispět do odborných diskusí o dalším vývoji antidiskriminačního práva nejen na lokální, ale i na evropské úrovni. Doufám, že naše výsledky přinesou konkrétní změny a posílí ochranu práv všech jedinců bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, sexuální orientaci, zdravotní postižení nebo jakoukoli jinou charakteristiku," uvedl Tomšej.

Grantová soutěž PRIMUS podporuje excelenci ve vědě a výzkumu. Jejím cílem je podpořit mladé a talentované vědce s bohatými zahraničními zkušenostmi při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří a v konečném důsledku i zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů. Tým, který Tomšej sestavil, zahrnuje odborníky ze zahraničí i studující v doktorském studijním programu z naší fakulty.