Týden vědy AV ČR ve dnech 31. října až 6. listopadu 2022 

Týden vědy AV ČR ve dnech 31. října až 6. listopadu 2022 

Týden vědy AV ČR ve dnech 31. října až 6. listopadu 2022 

Příspěvky vyučujících z Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

Úterý 1. 11., 16:00 (místnost č. 213) 

Přednášející: JUDr. Mgr. Martin Šolc 

Téma: Genetické modifikace: Jak mění člověka a co na to právo? 

Anotace: 200 let po narození Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky, zaznamenávají úspěch první lékařské terapie založené na genetické editaci člověka. Měli bychom ale v budoucnu dovolit rodičům, aby si objednávali nadání, výšku nebo třeba barvu očí svých dětí? Neprohloubí genetické modifikace rozdíly mezi bohatými a chudými? Nenastanou závody generací podobně, jako dnes každý rok přicházejí na trh nové a lepší mobilní telefony? A je vůbec možné rychlý pokrok vědy účinně regulovat? V přednášce si představíme současné právní limity genetických modifikací člověka, ale především se zamyslíme nad tím, jak se může právo k těmto otázkám postavit v budoucnosti. 

 

Pátek 4. 11., 14:00 (místnost č. 213) 

Přednášející: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. 

Téma: Chytré právo pro chytré technologie: Malé modulární reaktory a právo budoucnosti 

Anotace: Agrese Ruské federace vůči Ukrajině ukázala limity závislosti Evropy na dodávkách fosilních paliv z Ruska. Prohloubila se nutnost hledat alternativní zdroje energie. Malé modulární reaktory představují novou technologii, která může takovou alternativu dodávek elektřiny a tepla v budoucnu představovat. Ve srovnání s konvenčními reaktory jsou malé modulární reaktory méně finančně nákladné, šetrnější k životnímu prostředí a implikují menší rizika pro životy a zdraví v případě jaderné události. V přednášce bude věnována pozornost otázce, jestli je náš právní řád na nasazení této technologie připraven. Budou také identifikovány hlavní překážky, které současná úprava dalšímu rozvoji malých modulárních reaktorů klade a možnosti jejich odstranění v budoucnu. 

 

Pátek 4. 11., 18:00 (místnost č. 213) 

Přednášející: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 

Téma: O potřebě reformovat jednací řád Poslanecké sněmovny 

Anotace: Prof. Jan Wintr, který nedávno publikoval knihu Proměny parlamentní kultury, představí hlavní slabiny jednacího řádu Poslanecké sněmovny, upozorní na některé fungující zahraniční modely a zformuluje doporučení, jak by bylo možné jednací řád Poslanecké sněmovny reformovat. Po přednášce bude prostor pro dotazy a diskusi.