Třídenní online seminář pro akademiky i studenty ve spolupráci s UNI Pasov (v německém jazyce)

Třídenní online seminář pro akademiky i studenty ve spolupráci s UNI Pasov (v německém jazyce)

Vážení,

 

rádi bychom Vás informovali o připravovaném třídenním online semináři v německém jazyce, který se uskuteční ve dnech 20.-22.9.2021.

 

Akce je připravována ve spolupráci s Právnickou fakultou Universität Passau, s níž PF UK úzce spolupracuje již několik desetiletí a mimo jiné společně s ní pravidelně pořádá Česko-německý festival práva (ročník 2020 byl zatím s ohledem na pandemii odložen na rok 2022).

 

Jednotlivé bloky uvedené níže budou prezentovány formou interaktivních panelů s možností diskuze.

 

Součástí akce budou následující bloky:

Pondělí 20.9.2021 (16:00 až cca. 18:30) – panel akademických pracovníků

  • Aktuální otázky práva životního prostředí (za PF UK prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., za UNI Passau prof. Dr. Hans-Georg Dederer)
  • E-governance (za PF UK prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc., doc. JUDr. Helena Prášková, CSc., za UNI Passau prof. Dr. Meinhard Schröder)
  • Mediální právo v přeshraničním kontextu (za PF UK JUDr. Zuzana Císařová, JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., za UNI Passau prof. Dr. Kai von Lewinski)

 

Úterý 21.9.2021 (16:00 až cca. 18:30) – panel magisterských studentů

  • Prezentace fakulty a studia práv na UK, resp. na PF Universität Passau
  • Představení Prahy a Pasova
  • Diskuze k aktuálním tématům (epidemiologická opatření ve světle práva, parlamentní volby v ČR a v SRN v roce 2021) – moderují prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. a prof. Dr. Urs Kramer

 

Středa 22.9.2021 (16:00 až cca. 18:30) – panel doktorandů

  • Prezentace vybraných témat disertačních prací (za PF UK JUDr. Viktor Derka /katedra ústavního práva PF UK/ a JUDr. Alena Procházková/katedra práva životního prostředí PF UK/)

 

Srdečně zveme všechny zájemce z řad akademiků, studentů i odborné veřejnosti.

 

Přístupové údaje ke všem online blokům budou zaslány každému přihlášenému zájemci. Po každém bloku bude možnost neformální diskuze s referenty i s ostatními (pasivními) účastníky akce.

 

V případě zájmu o pasivní účast je možno se hlásit do 10.9.2021 prostřednictvím webového formuláře na této stránce: Anmeldeseite • Universität Passau (uni-passau.de). Po 10.9.2021 je možno se hlásit emailem na international@prf.cuni.cz.

V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ DO 10.9.2021 OBDRŽÍ KAŽDÝ (I PASIVNÍ) ÚČASTNÍK DROBNÝ DÁREK Z UNIVERSITÄT PASSAU ČI PASOVSKÉHO REGIONU.

Účast na online semináři je zdarma. Studenti, kteří absolvují alespoň dva ze tří bloků, obdrží ÚČASTNICKÝ LIST vydaný společně PF UK a PF Universität Passau.