Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2021

Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2021

HS0010 - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo: 6. – 14. 9. 2021

HS0020 - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 15. – 24. 9. 2021

 

Stará akreditace:

HS0012 - Správní právo, Trestní právo: 14. 9. 2021

HS0013 - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo: 24. 9. 2021