Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2020

Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2020

Nová akreditace:

4. část SZZK - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo:   7. – 15. 9. 2020

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo:   14. – 25. 9. 2020

 

Stará akreditace:

2. část SZZK - Správní právo, Trestní právo:   15. 9. 2020, 13:00 hod.

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo:   25. 9. 2020, 13:00 hod.