Termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2021

Termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2021

4. část SZZK - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo:   7. – 13. 1. 2021

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo:   18. – 26. 1. 2021

 

Stará akreditace:

2. část SZZK - Správní právo, Trestní právo:   14. 1. 2021

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo:   27. 1. 2021