Termíny státních závěrečných zkoušek: květen, červen 2020

Termíny státních závěrečných zkoušek: květen, červen 2020

Nová akreditace:

4. část SZZK - Správní právo, Trestní právo, Ústavní právo:   18. – 28. 5. 2020

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo:   25. 5. – 3. 6. 2020

 

Stará akreditace:

2. část SZZK - Správní právo, Trestní právo:   29. 5. 2020, 9:00 hod.

3. část SZZK - Občanské právo hmotné a procesní, Obchodní právo:   3. 6. 2020, 13:30 hod.