Technologická agentura ČR vyhlásila 4. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila 4. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA

Jedná se mimořádnou soutěž vyhlášenou v souvislosti s pandemií COVID - 19, zaměřenou na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální.  

Podpořeny budou projekty, které využijí znalosti, zkušenosti nebo data z aktuálně probíhající krize zapříčiněné pandemií COVID-19 a jejichž výsledky významně pomohou zvýšit odolnost společnosti a úspěšně čelit nejen této krizi ale i obdobným situacím v budoucnu.

 

Výstupy mohou mít celou řadu podob od metodik, aplikovatelných výzkumných zpráv, webových aplikací, softwarových řešení, nástrojů pro predikci socio-ekonomických ukazatelů, didaktických pomůcek, přes cílené intervence do veřejných politik až po promyšlené koncepce workshopů. Aplikační garant v této výzvě není povinný.

 

- alokované prostředky pro tuto výzvu představují 100 mil. Kč

- maximální podpora na projekt pak 4 mil. Kč, s intenzitou podpory 80% (tzn. 20% spoluúčast PF)

Počátek řešení: nejdříve 1. července 2020 – nejdéle však 1. prosince 2020

Délka řešení: max. 24 měsíců, minimální délka řešení není stanovena

 

Projekt se předkládá elektronicky prostřednictvím aplikace ISTA.

 

Do 1.6.2020 žádáme o deklaraci zájmu o zapojení do soutěže. Minimálně název projektu, představení projektu (současný stav, podstata, přínos a harmonogram návrhu projektu), předpokládanou strukturu řešitelského týmu (případně spolupracující instituce, aplikačního garanta), výstupy a rámcové finanční požadavky sdělte ve stanovené lhůtě na dolejsi@prf.cuni.cz.

 

Kompletní informace včetně vyhlášení a zadávací dokumentace jsou uveřejněny pod tímto odkazem.

 

Fakultním administrátorem programu je Bc. Kateřina Dolejší, email: dolejsi@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 322, kancelář č. 113.