Subjektivní momenty v kategorii protiprávnosti

Subjektivní momenty v kategorii protiprávnosti

V rámci Fóra Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku s diskusí

 

Subjektivní momenty v kategorii protiprávnosti

doc. Filip Melzer, PF UPOL Olomouc

 

Datum a místo konání:

14. 6. 2023, v místnosti č. 117 budovy PF UK, od 17.30 h

předpokládané ukončení Fóra včetně diskuse v 19.00 hod.

 

Anotace

Naše moderní právní dogmatika si za posledních 200 let navykla odlišovat protiprávnost a zavinění, jako dvě odlišné právní kategorie. Protiprávnost má být kategorií objektivní, naproti tomu zavinění má vycházet ze subjektivních hledisek. Dříve to tak samozřejmé nebylo, stejně jako to ani dnes není zcela samozřejmý přístup ve všech vyspělých právních řádech. I v našem prostředí se připouštělo působení i objektivních hledisek, jako např. v rámci posuzování zavinění odborníka. Naproti tomu nelze podobné prolínání obou hledisek pozorovat u kategorie protiprávnosti, která je často chápána jako „čistě“ objektivní. Cílem tohoto příspěvku je podrobit tento koncept „čistě“ objektivní protiprávnosti kritice. Současně je třeba se ptát, zda stále obstojí rozlišení protiprávnosti a zavinění.

Možné připojení přes Zoom zde. 

Uložit událost do kalendáře