Studijní cesta studentek a studentů do Štrasburku

foto

Studijní cesta studentek a studentů do Štrasburku

Ve dnech 27. 6. - 1. 7. se skupina 27 studentek a studentů naší fakulty spolu s Dr. Tymofeyevou zúčastnila studijní cesty do Štrasburku, která byla zaměřená na systém ochrany lidských práv v Evropě. Cestu pořádala Katedra mezinárodního práva za podpory Norských Fondů. Exkurze byla především součástí předmětu Case-law of the European Court of Human Rights, který je vedený v angličtině.

Za celý studentský tým se s námi o své zážitky podělili Veronika Králová, Tomáš Svoboda a Adam Crhák:

Vzhledem k tomu, že jsme absolvovali noční přejezd Praha-Štrasburk, byl první den bez vědeckého programu a měli jsme možnost objevit krásy Štrasburku sami. Část skupiny se vydala na freetour po “malé Francii” (Petite France), jak je jedna část Štrasburku nazývaná a zbytek se rozptýlil po městě. Večer jsme se ale potkali na společný piknik v parku Orangerie, který se nachází hned vedle sídla Rady Evropy.

Další den jsme zamířili o pár set metrů dále k Evropskému soudu pro lidská práva na jednání velkého senátu (ve složení 17 soudců + náhradníci, kdy jednou z náhradnic byla vylosována i česká soudkyně Kateřina Šimáčková), kvůli kterému jsme se do Štrasburku vydali. Jednání ve věci Sanchéz proti Francii, jehož hlavním tématem byla odpovědnost lokálního politika za (nenávistné) komentáře, které napsali jeho příznivci na jeho veřejnou facebookovou zeď v roce 2011, trvalo zhruba 2 hodiny. Po přednesu právních zástupců stěžovatele a zástupců vlády následovaly otázky soudců. Celé jednání probíhalo ve francouzštině, ale naštěstí pro francouzštiny neznalé byly k dispozici sluchátka a simultánní překlad do angličtiny.

Po jednání jsme zamířili do Evropského parlamentu, kde nás čekaly 3 přednášky na různá témata – první byla od paní Terezy Mandjukove z úřadu Evrospkého veřejného ochránce práv, která nám vysvětlila fungování této velmi zajímavé instituce. Dalším přednášejícím byl Petr Hnatík z Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (CPT), který mimo jiné mluvil o kontrolách zařízení, kde jsou zajištěny osoby bez svého souhlasu. Poslední přednáška byla na téma výkonu rozsudků ESLP, kterou měla Ekaterina Malareva. Den jsme zakončili večeří v historickém centru Štrasburku, na společné tabuli nemohla chybět místní tradiční specialita flammekueche.

Závěrečný den naší cesty jsme zahájili vřelým přijetím v rezidenci českého velvyslance při Radě Evropy. Pan velvyslanec Petr Válek hovořil například o aktuálních výzvách, kterým Česká republika v rámci Rady Evropy čelí nebo o uplatnění absolventů a absolventek právnických fakult v diplomatickém sboru České republiky. Následně jsme se opět přesunuli do budovy ESLP, kde jsme se dozvěděli více o fungování ESLP od české právničky Ireny Markové. Vrcholem návštěvy ESLP však bylo milé setkání a následná pestrá diskuse s českou soudkyní při ESLP Kateřinou Šimáčkovou. Ještě před tím, než jsme opustili budovu ESLP a pomalu se začali připravovat na noční přesun do Prahy, jsme se dozvěděli více o fungování knihovny ESLP od Genevieve Woods.

Do Prahy jsme dorazili v pátek ráno okolo osmé hodiny. Pro všechny zúčastněné byla návštěva výše zmíněných institucí a orgánů užitečná, napomohla nám také pochopit jejich fungování a motivovala nás se dále v problematice vzdělávat. Děkujeme Dr. Alle Tymofeyevě, která cestu zorganizovala a díky které proběhlo vše hladce.

Exkurze byla pořádána v rámci projektu „Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv“, jež je financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021". 

 

1

2