Studentky a studenti PF UK v česko-slovenském kole SVOČ opět nejlepší

FOTO

Studentky a studenti PF UK v česko-slovenském kole SVOČ opět nejlepší

Vyvrcholením soutěže Studentská vědecká a odborná činnosti (SVOČ), která se každý rok koná na Právnické fakultě UK, je česko-slovenské kolo, v jehož pořádání se střídají jednotlivé české a slovenské právnické fakulty.

Organizace letošního ročníku se ve dnech 5. – 6. 9. 2022 ujala nejvýchodněji položená ze všech spolupracujících fakult: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

Soutěže se účastnilo 60 studentů a studentek ze čtyř českých a tří slovenských (Bratislava, Košice, Trnava) fakult, v komisích zasedlo téměř 30 pedagogů. Soutěžilo se v sedmi sekcích – šesti magisterských a jedné doktorské. PF UK reprezentovalo 22 studentů a studentek, kteří získali celkem 11 míst – pět prvních, čtyři druhá a dvě třetí. Delegaci šesti pedagogických zástupců PF UK vedl předseda Rady SVOČ, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Děkujeme kolegům a kolegyním z Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích za skvělou organizaci a všem studentům a studentkám, kteří v soutěži reprezentovali PF UK.

Oceněným studentům a studentkám blahopřejeme. V akademickém roce 2022/2023 přebírá organizaci česko-slovenského kola SVOČ opět Praha.

Těšíme se na viděnou!

 

Sekce

Jméno

Téma soutěžní práce

Umístění

Teória práva, ústavné právo a ľudské práva

David Vítovec

Může Ústavní soud zrušit část zákona o Ústavním soudu pro protiústavnost?

2. místo

Spoločenské vedy (politológia, sociológia, ekonómia)

Marie Šmejkalová

Perduellio a sacrilegium v době římské republiky

1. místo

 

Michael Douša

Pirátská strana jako prubířský kámen pravolevého dělení

3. místo

Európske právo, medzinárodné právo verejné, civilný proces, medzinárodné právo súkromé

Kateřina Levá

Evropský zatýkací rozkaz
a vzájemná důvěra ve světle případu katalánských politiků
– jak by měl Soudní dvůr nyní zareagovat?

1. místo

 

Veronika Vráblíková

Garantuje občanství Evropské unie homosexuálním párům právo na adopci dětí?

3. místo

Súkromné právo, autorské právo, pracovné právo, rodinné právo

Lucie Přenosilová

Transpozice nepřenosné části rodičovské dovolené podle work-life balance directive

2. místo

Trestné právo

Bc. Tereza Ottová

Trestněprávní aspekty náhrady nemajetkové újmy

1. místo

 

Nella Šimkovská

Vliv mýtu „pravého“ znásilnění na rozhodovací praxi vztahových znásilnění

2. místo

Správne právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo životného prostredia

Jakub Čech

Správní postupy inspektorátu práce při řešení diskriminace

1. místo

Súťažné práce prihlásené študentmi doktorandských študijných programov

JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef Vacek

Zhostní řízení: zbirožský velkostatek v letech 1670-1690

1. místo

 

JUDr. PhDr. Jan Rampas

Odpovědnost státu za škodu způsobenou nepodáním předběžné otázky vnitrostátním soudem
– zhodnocení aktuální úpravy a praxe

2. místo