Studenti uspěli v soutěži Warsaw Negotiation Round 2023 

obr

Studenti uspěli v soutěži Warsaw Negotiation Round 2023 

Studenti uspěli v  soutěži Warsaw Negotiation Round 2023 

Tým Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve složení Matyáš Novák, Petr Ráliš a Jan Kubíček uspěl na mezinárodní vyjednávací soutěži Warsaw Negotiation Round 2023 (WNR 2023), která se konala 20. až 23. dubna 2023 ve Varšavě. V silné mezinárodní konkurenci tým obsadil krásné 3. místo, tým PF UK tak podal svůj historicky nejlepší výkon v této soutěži. 

Tým získal také Judges Award, tj. ocenění od expertní poroty za vyjednávací styl – toto ocenění zároveň sdílel s vítězným nizozemským týmem, protože oba týmy dosáhly v této kategorii nejvyššího počtu bodů. Druhé místo pak tým obsadil v žebříčku nejvíce kooperativních týmů. 

O čem se vyjednávalo? 
Během soutěže se členové týmu zúčastnili vyjednávání celkem 5 různých scénářů, bilaterálních i multilaterálních. Zúročili tak své dosavadní znalosti a zkušenosti z dřívějších soutěží (TNC, CDRC, ICC, INADR, WNR) i z pravidelných negociačních a mediačních tréninků pořádaných spolkem Student ADR Association na naší fakultě.  

Vyjednávací scénáře byly letos velmi rozmanité a čerpaly inspiraci z historie i současného světa: přetrvá Československo, nebo se rozpadne na samostatné státy (přičemž ve hře byl osud průmyslu, rozpočty ministerstev, ale i ochranná známka na smažený sýr)? Najdou jednotlivé složky Napoleonovy armády v bitvě u Wachau shodu na společném postupu? Na kterých částech tropického ostrova budou postaveny hotely a nákupní centra… a říká nám protistrana pravdu o hurikánech a domorodém obyvatelstvu? 

Vrcholem soutěže co do náročnosti pak bylo závěrečné multilaterální vyjednávání: celkem 6 fiktivních států (přičemž každý reprezentovala tříčlenná delegace) se snažilo v jednání o trase plynovodu prosadit své zájmy, a to během krátkého časového úseku dvou hodin, což byl pro soutěžící téměř adrenalinový zážitek. 

Hodnotitelé byli zkušení odborníci  
Během soutěže tým obdržel pozitivní zpětnou vazbu od předních světových odborníků na vyjednávání, mezi které patří například následující: 

  • Sherman D. Roberts z Cambridge Institute for Business Leadership, který ještě před zahájením soutěže ve své přednášce představil 8 přístupů k vyjednávání a možnosti,  jak je možné je efektivně využívat v praxi; 
  • Mark Young – konzultant ze společnosti McKinsey & Company, partner ve společnosti Price Waterhouse Corporate Finance a v neposlední řadě obchodní vyjednavač působící v US Department of Commerce; 
  • Maxwell Bevilacqua, který vyučuje kurzy vyjednávání na Harvard Law School a Harvard Negotiation Institute. 

a mnoho dalších expertů působících v akademii i soukromém a veřejném sektoru. 

Nová přátelství umožní mezinárodní tréninky  

Soutěžící si z Varšavy neodvezli pouze medaile a zkušenosti upotřebitelné v jejich profesním i osobním životě, ale také skvělé vzpomínky na náročné okamžiky při přípravě i vyjednávání samotném. Navázali také nová přátelství napříč celým světem, přičemž s některými týmy plánují v budoucnu spolupracovat na společných online vyjednávacích trénincích, přičemž první Česko-Řecké online vyjednávání již proběhlo v minulých dnech. 

Opětovně se tak potvrdilo, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy má své nepochybné místo na mapě univerzit úspěšných v mezinárodních vyjednávacích soutěžích.