Studenti PF UK převzali Ceny Josefa Vavrouška

Ceny Josefa Vavrouška

Studenti PF UK převzali Ceny Josefa Vavrouška

Ve 26. ročníku Ceny Josefa Vavrouška byly oceněny práce studentů PF UK jedním prvním, dvěma druhými místy a čestným uznáním.

10. listopadu 2021 proběhlo v Malé aule Karolina slavnostní vyhlášení výsledků 26. ročníku Ceny Josefa Vavrouška. I letos byly oceněny také práce vytvořené na Katedře práva životního prostředí naší fakulty.

V sekci magisterských prací získal první místo Mgr. Přemysl Pečený za diplomovou práci na téma Vybrané otázky právní úpravy geneticky modifikovaných organismů (vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Martina Franková, Ph.D.).

Společným druhým místem byl oceněn Mgr. Jakub Straka s prací s názvem Právní aspekty využívání alternativních paliv v dopravě (vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Martina Franková, Ph.D.).

 V kategorii disertačních prací bylo čestné uznání uděleno JUDr. BcA. Tereze Fabšíkové, Ph.D. za práci Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí (vedoucím a konzultantem byl prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSC.).

Studentskou soutěž na památku Josefa Vavrouška každoročně od roku 1996 vypisuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kde působil jako pedagog a jako proděkan pro vědu a výzkum. Oceňovány jsou práce zaměřené na oblast trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v širších souvislostech.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Fotografie: Iva Kozáková