Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK 2019

Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK 2019

S ohledem na zbývající volné prostředky alokované na PF UK k vyčerpání do konce listopadu 2019, mohou si studenti doktorského studijního programu na PF UK podávat žádosti o podporu střednědobých studijně-výzkumných výjezdů do zahraničí, které je nutné zcela realizovat do konce listopadu 2019.

Kontaktní osobou je JUDr. David Kohout, Ph.D., Email: kohout@prf.cuni.cz

Více zde: Stipendia doktorandi