Stipendijní pobyt na Univerzitě v Düsseldorfu v zimním semestru 2022/2023

Stipendijní pobyt na Univerzitě v Düsseldorfu v zimním semestru 2022/2023

Stipendijní pobyt na Univerzitě v Düsseldorfu v zimním semestru 2022/2023

 

Naše partnerská Univerzita Heinricha Heineho v Düsseldorfu nabízí v zimním semestru 2022/2023 stipendijní pobyt (max. 5 měsíců) studentům bakalářských a magisterských studijních programů UK. Pro UK je k dispozici pouze 1 stipendium. 

V rámci fakulty budou nominováni 2 uchazeči, přičemž konečné rozhodnutí o přidělení stipendia je v kompetenci Univerzity v Düsseldorfu.

Žádost o stipendium zasílejte na email lorencka@prf.cuni.cz nejpozději do 6. 4. 2022. K žádosti je třeba přiložit následující dokumenty:

·        strukturovaný životopis v němčině nebo v angličtině

·        motivační dopis v němčině nebo v angličtině

·        návrh konkrétního studijního plánu na HHU Düsseldorf

·        doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK v němčině nebo v angličtině

·        potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

·        potvrzený výpis studijních výsledků včetně studijního průměru v AJ

·        předběžný příslib přijetí od pedagoga z HHU Düsseldorf

 

 

Bližší informace o programu naleznete zde.

V případě podání žádosti je zároveň nutné založit si do 6.4. v aplikaci UK přihlášku na danou univerzitu.