Stipendijní nabídka pro doktorandy - program SYLFF

Stipendijní nabídka pro doktorandy - program SYLFF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní program SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research.


Bližší informace o programu:

  • program je určen studentům denní formy doktorského studia 
  • výše stipendia udělovaná vítěznému uchazeči: 12 500$/ročně (cca 285 000 Kč), vedle stipendia SYLFF může vybraný student čerpat na UK i jiná stipendia za předpokladu transparentnosti a zamezení dvojího financování téže aktivity
  • během doby pobírání stipendia je třeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část a realizovat část výzkumu v zahraničí 
  • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK.

Podrobnější informace k programu a výběrovému řízení jsou k dispozici na webových stránkách a v anglické verzi pak zde.

Fakultní uzávěrka pro dodání podkladů je 30. 4. 2024.


Kontaktní osoba za PF UK je Sára Sojková, dokumenty či případné dotazy posílejte na e-mail: sara.sojkova@prf.cuni.cz.

Požadované podklady zasílejte ve formátu pdf a výhradně v anglickém jazyce.

Uložit událost do kalendáře