Stipendia pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2023/2024 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku

Stipendia pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2023/2024 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na studentská stipendia. Podobně jako v uplynulých letech nabízí naše partnerské univerzity několik stipendijních pobytů na akademický rok 2023/2024 pro studenty a doktorandy v rámci meziuniverzitní spolupráce.

 

Seznam předpokládaných nabízených míst:

 

Goethe Universität Frankfurt am Main - 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia (ZS nebo LS 2023/2024) - 300 EUR měsíčně

 

Universität des Saarlandes - 1 semestrální stipendium pro doktorandy - 1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období květen–prosinec 2023)

 

Universität Leipzig – 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčně (ZS nebo LS 2023/2024)

 

Universität Heidelberg – 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 700 EUR měsíčně (délka 5 měsíců včetně kurzu němčiny před začátkem semestru) (ZS nebo LS 2023/2024)

 

Universität Hamburg – 4 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského studia a doktorandy – 850 EUR měsíčně (pouze na ZS 2023/2024) - stipendium uděluje nadace Hermanna und Else Schnabel na podporu česko-německých vztahů 

 

Universität Bonn – 1 jednoměsíční stipendium pro doktorandy – 1200 EUR měsíčně (možné vyjet do konce kalendářního roku 2023)

 

Universität Basel - 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro doktorandy - 1500 CHF měsíčně (ZS nebo LS 2023/2024)

 

Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

 

 • strukturovaný životopis v němčině
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině
 • studijní plán https://cuni.cz/UK-3055.html
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK v němčině, popř. angličtině (pouze u Universität Hamburg 2 doporučující dopisy)
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+
 • potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr

 

Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

 

 • strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)
 • vyplněný formulář Academic visitor application  https://cuni.cz/UK-3055.html
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině
 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga UK (v němčině, popř. angličtině) (pouze u Universität Hamburg 2 doporučující dopisy)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia
 • potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky nebo potvrzení z katedry jazyků na fakultě) – úroveň B2
 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

 

Prozatím je nadále umožněno, aby si studenti zvolili navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.

 

Veškeré dokumenty studenti nahrají do online aplikace v termínu do 19. 4. 2023. Přihlášky budou nadále postoupeny na RUK.

 

O výsledcích budou uchazeči informováni po skončení výběrového řízení.

 

 

 

Uložit událost do kalendáře