Stipendia a projekty AKTION ÖSTERREICH

Stipendia a projekty AKTION ÖSTERREICH

Dovolujeme si informovat o stipendijních a projektových nabídkách v rámci česko-rakouského programu akademické spolupráce AKTION.

 

Stipendia

Termín 15. 3. 2023:

stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v zimním semestru 2023/2024 v délce 1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.

výzkumná stipendia se mohou ucházet VŠ pedagogové pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce v zimním semestru 2023/2024. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €.

habilitační stipendia se mohou ucházet postdoktorandi, u kterých neuplynulo v době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Délka pobytu je 1 až 5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €. Toto stipendium se vyhlašuje jen jednou ročně a pobyty lze realizovat v akademickém roce 2023/2024.

Termín 15. 4. 2023:

VŠ pedagogové mohou žádat o stipendium na jednoměsíční výzkumné/přednáškové pobyty v zimním semestru 2023/2024. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €.  O stipendium lze žádat opakovaně.

Žádost o stipendium se u všech kategorií vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at.

Projekty

Termín 15. 4. 2023 pro projekty, které se realizují v období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

Na seznamu podporovaných aktivit jsou například projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci, společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, a mnoho dalších. Celý seznam naleznete na stránkách programu AKTION ČR-Rakousko.

Společný česko-rakouský návrh projektu podává rektorát VŠ jako přílohu k Žádosti o dotaci do sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokyny s podrobnými podmínkami naleznete na stránkách AKTION.

Uložit událost do kalendáře