Stanovisko děkana k informacím o chování bývalého studenta Dominika Feriho

Stanovisko děkana k informacím o chování bývalého studenta Dominika Feriho

  1. Vedení fakulty s velkým znepokojením sleduje informace o našem bývalém studentovi Dominiku Ferim. Obvinění, která byla proti němu vznesena, vnímáme jako velmi vážná, a jednání, které je mu připisováno, považujeme za zcela neakceptovatelné. Osobně, sám za sebe, ale i jménem fakulty bych rád vyjádřil podporu všem obětem takového jednání, protože je mi jasné, že není jednoduché v podobných případech vystoupit.

  1. Fakulta nemá nástroje, aby mohla sama vést vyšetřování. Dominik Feri už navíc dostudoval, takže vůči němu fakulta nemá ani disciplinární pravomoc. Pevně však věříme, že se tomu kompetentní orgány budou věnovat a všechny případy budou pečlivě vyšetřeny.

  1. Přestože se v médiích objevují výpovědi o tom, že o chování Dominika Feriho na fakultě všichni věděli, rád bych znovu zdůraznil, že vedení fakulty o něm nemělo žádné informace. Nikdy jsem nedostal žádný formální ani neformální podnět v tomto směru, o žádném takovém podezření jsem nevěděl.

  1. To ovšem současně ukazuje na potřebu posílit systémové nástroje, které mají podobným problémům předcházet. Univerzita Karlova má sice jasně popsaný mechanismus, jak v podobných případech postupovat, ale chceme ho rozvinout i na fakultní úrovni. Do září akademickému senátu předložíme komplexnější návrh postupů, jak řešit případy nevhodného chování. Pokud se student, učitel či jiný zaměstnanec setká s nestandardním chováním, což nemusí být jen sexuální obtěžování, ale obecně jakékoliv jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem UK, měl by mít k dispozici jasný návod, jak postupovat a na koho se obrátit.

  1. S tím také souvisí můj již dříve oznámený záměr zřídit pozici fakultního ombudsmana či ombudsmanky. Předběžně uvažuji o několika jménech lidí, kteří na fakultě požívají všeobecné autority a mohli by se této role ujmout. Zatím tedy nemohu mluvit o konkrétní osobě, ale věřím, že ji brzy budu moci představit.

  1. Rád bych vyzval kohokoliv, kdo by se nacházel v podobné situaci, aby se na mě neváhal obrátit, a budu se tomu samozřejmě věnovat s maximální pozorností. Moje dveře i e-mailová schránka byly, jsou a budou všem otevřené.

  1. Ve strategickém záměru, který právě projednáváme, je popsána naše vize: „Fakulta férová, otevřená, přátelská, založená na respektu a spolupráci. Tvoříme společenství, ve kterém je radost studovat a pracovat.“ Pevně v tato slova věřím, a proto chci udělat vše pro to, aby skutečně platila.

 

V Praze dne 27. května 2021

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan