Správní soudnictví jako systém ochrany veřejných subjektivních práv (Dr. Karel Šimka)

Správní soudnictví jako systém ochrany veřejných subjektivních práv (Dr. Karel Šimka)

Přednáškový kurs předmětu Správní právo III, který je v letním semestru 2023/24 věnován problematice správního soudnictví, zahájí svojí přednáškou "Správní soudnictví jako systém ochrany veřejných subjektivních práv" předseda Nejvyššího správního soudu dr. Karel Šimka.

Přednáška se koná 22. února od 12:00 v míst. 100. Zvaní jsou nejenom studenti 3. ročníku, ale všichni se zájmem o soudní ochranu veřejných subjektivních práv.

Uložit událost do kalendáře