Spotřebitelskoprávní moot court - přihlášky do 15. října

Spotřebitelskoprávní moot court - přihlášky do 15. října

Studenti se aktuálně mohou hlásit k účasti v třetím spotřebitelskoprávním moot courtu organizovaném spotřebitelskou organizací dTest. Letošní kolo se bude týkat nekalých praktik dražebních společností. 

Soutěže se mohou účastnit dvou- až čtyřčlenné týmy studentů právnických fakult, které vyplní přihlašovací online formulář do 15. října a do konce října odevzdají písemná podání za obě strany zadaného případu.

Po vyhodnocení odbornou porotou se deset nejlepších týmů utká 26. listopadu 2021 v celorepublikovém ústním kole. Pozvánku obdrží týmy spolu s rozpisem ústních jednání a podáním protistrany do poloviny listopadu.

Podrobnosti zadání, složení poroty i vše ostatní najdete na webu soutěže.