Sportovní stipendia pro rok 2023

foto

Sportovní stipendia pro rok 2023

UK spolu s vysokoškolským sportovním centrem Victoria MŠMT vyhlašují nové kolo stipendijního sportovního programu

Univerzita Karlova vyhlásila ve spolupráci s vysokoškolským sportovním centrem MŠMT Victoria nové kolo stipendijního programu. Zájemci z řad studentů UK – sportovců mají příležitost být zařazeni do programu UNIS a získat stipendijní podporu pro rok 2023. Díky UK a programu UNIS mohou studenti s mimořádnou sportovní výkonností získat takové podmínky, které jim pomohou vhodně skloubit studijní požadavky se sportovní přípravou a účasti na soutěžích.

 

Termín pro podání elektronických přihlášek je 21. 11.  2022

Podmínky zařazení do projektu Sportovní stipendia

Elektronická přihláška

 

K nejvyšší dosažené sportovní výkonnosti bude nezbytné následně doložit potvrzení o účasti na dané zaškrtnuté akci (OH, MS, ME, MČR apod.) v podobě startovní listiny, soupisky sportovců, výsledkové listiny apod.

 

Stipendijní program na rok 2023 a formulář Žádost o stipendium naleznete na webu MŠMT zde.

Kritéria pro zařazování na rok 2023, které vycházejí ze Stipendijního programu a přílohy Výzvy UNIS 2023 („podmínky pro zařazení do projektu“) včetně praktických příkladů naleznete na webu VICTORIA VSC zde.

Na webu https://www.vsc.cz/projekt-unis naleznete rovněž aktualizované sporty a disciplíny zařazené na nejbližší olympijské a světové univerzitní hry.

Stránky Victoria UNIS

 

 

Více na  https://cuni.cz/UK-10789.html