Sportovní stipendia pro rok 2021

Sportovní stipendia pro rok 2021

UK spolu s vysokoškolským sportovním centrem Victoria MŠMT vyhlašují nové kolo stipendijního sportovního programu.

Univerzita Karlova vyhlásila ve spolupráci s vysokoškolským sportovním centrem MŠMT Victoria nové kolo stipendijního programu. Zájemci z řad studentů - sportovců UK mají příležitost být zařazeni do programu UNIS a získat stipendijní podporu pro rok 2021. Díky UK a programu UNIS mohou studenti s mimořádnou sportovní výkonností získat takové podmínky, které jim pomohou vhodně skloubit studijní požadavky se sportovní přípravou a účasti na soutěžích.

Podmínky zařazení a informace o aktuální stipendijní výzvě naleznete zde.

Před podáním přihlášky si prostudujte podmínky zařazení z hlediska podporovaných sportů a sportovní výkonosti.

Online přihláška k dispozici zde.