Smuteční rozloučení s doc. JUDr. Petrem Smolíkem, Ph.D.

Smuteční rozloučení s doc. JUDr. Petrem Smolíkem, Ph.D.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás ve čtvrtek 13. 7. náhle opustil náš dlouholetý kolega, přítel a člen katedry občanského práva, doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Jeho odchodem ztrácíme nejen vynikajícího procesualistu, ale i milého, vtipného a přátelského kolegu.

Smuteční akt za účasti pana děkana se uskuteční v prostorách fakulty, a to v místnosti č. 117, dne 25. 7. 2023 (úterý) ve 12h.

Katedra občanského práva
Právnická fakulta