Slovo děkana fakulty při příležitosti zahájení nového akademického roku