Skvělé výsledky v soutěži vysoce kvalitních monografií

Soutěž monografií

Skvělé výsledky v soutěži vysoce kvalitních monografií

Hned deset monografií, které publikovali autoři z naší fakulty, uspělo v univerzitní soutěži, což je druhý nejlepší výsledek od jejího vzniku. Zastoupeny jsou zde publikace ze všech fakult Univerzity Karlovy a na rozdíl jiných soutěží obdobného typu není výsledný žebříček rozdělen na kategorie společenských věd, lékařských věd a věd přírodních. Hlavním cílem soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Soutěž vysoce kvalitních monografií tak svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků vysokým školám a jejich součástem. Celkem tak v letošním roce fakulta získá 1 165 000 Kč.

Nejlepší umístění získala monografie doc. JUDr. PhDr. Pavla Maršálka, Ph.D.  Příběh moderního práva, která se umístila na děleném 13. místě, gratulaci k významnému úspěchu si však zaslouží i všichni ostatní, kteří ocenění získali.

 

Autor

Název

Pořadí

MARŠÁLEK , Pavel

Příběh moderního práva

13.-14.

ŠOLC, Martin

Právo, etika a kmenové buňky

20.-21.

ŠTURMA, Pavel - MOZETIC, Vinícius Almanda et al.

Business and Human Rights

28.-30.

KARFÍKOVÁ, Marie a kol.

Teorie finančního práva a finanční vědy

31.-33.

MADEJ, Martin

Meze základních práv v České republice

34.-40.

BĚLOVSKÝ, Petr

Usucapio: vydržení v římském právu

41.

BERAN, Karel a kol.

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

45.-46.

ZÁHORA, Josef - JELÍNEK, Jiří et al.

Criminal Evidence and Procedure

56.-57.

ŠMEJKAL, Václav a kol.

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální budoucnost evropské integrace

71.-75.

BOTTNER, Robert - GRINC, Jan

Bridging Clauses in European Constitutional Law. Legal Framework and Parliamentary Participation

71.-75.