Seznamy komisí pro 3. a 4. část SZZK v době od 18. května do 3. června 2020

Seznamy komisí pro 3. a 4. část SZZK v době od 18. května do 3. června 2020

Upozorňujeme, že losování komisí se bude konat vždy v 8.30 a 13.30 hod. v učebně 300 a bude streamováno na fakultní kanál Youtube.

První student/ka si bude losovat otázky ve své zkušební místnosti v 8.45 hod., resp. 13.45 hod. Poté se za doprovodu člena zkušební komise přesune do učebny č. 300, která bude sloužit jako "potítko" pro zkoušené ze všech komisí (se zajištěným dohledem).

Studijní oddělení vytvoří harmonogram účasti studentů a zkoušejících tak, aby nedošlo ke koncentraci osob v prostorách školy. Tento harmonogram bude zveřejněn na internetových stránkách fakulty nejpozději do 16 hod. předchozího dne. Budou rozepsány jednotlivé časy pro jednotlivé přihlášené studenty. Studenti se budou dostavovat do budovy na přesně uvedené časy. 

Podrobná hygienická a organizační pravidla budou všem přihlášeným na SZZK zaslána emailem prostřednictvím SIS nejpozději v pátek 15. května. 

 

Komise pro 3. část SZZK v době od 1.-3. června

 

Přejeme všem studentkám a studentům přihlášeným na SZZK, aby vše zvládli bez problémů.  

Marta Chromá

Ivana Králová