Setkání "Jakou chceme fakultu" v úterý 11. října 2022 od 17:30 v Collegiu Maximu

obr

Setkání "Jakou chceme fakultu" v úterý 11. října 2022 od 17:30 v Collegiu Maximu

Děkan fakulty prof. Radim Boháč si dovoluje pozvat všechny členky a členy akademické obce i fakultní veřejnosti na první ze série diskuzních setkání „Jakou chceme fakultu“. Tentokrát bude věnováno představení nové koncepce státních závěrečných zkoušek v magisterském studijním programu a diskuzi o ní.

Koncepce reformy je k nahlédnutí zde.

Setkání „Jakou chceme fakultu“ proběhne v úterý 11. října 2022 od 17:30 v Collegiu Maximu (m. č. 100). Diskuze bude streamována a bude pořizován záznam.

Základní teze reformy:

· Snížení úrovně stresu i časové a organizační náročnosti státních zkoušek.

· Rozdělení státních zkoušek do celého průběhu studia.

· Písemná forma státních zkoušek.

· Ověření schopností studenta pracovat s právními předpisy a aplikovat právní normy.

Setkání slouží k prezentaci záměru vedení fakulty, diskuzi o něm a získání zpětné vazby od fakultní veřejnosti.

 

 

Uložit událost do kalendáře