Seminář: vyhledávání v databázích Scopus a Web of Science

Seminář: vyhledávání v databázích Scopus a Web of Science

Dne 10. října 2023 nabyla účinnosti novela Opatření děkana č. 10/2018, o určení studijních, vědeckých nebo jiných povinností studenta, při jejichž splnění se zvyšuje doktorandské stipendium. Cílem této novely je finančně bonifikovat studenty doktorského studia v prezenční formě za publikace v časopisech, indexovaných v prestižních vědeckých databázích Scopus a Web of Science. 

Cílem této nově přijaté úpravy je motivovat studenty doktorského studia v prezenční formě k publikování ve vysoce kvalitních časopisech – tuzemských i zahraničních, které figurují v jedné z výše uvedených renomovaných databázích.

Od akademického roku 2023/24 proto platí, že publikuje-li student doktorského studia v prezenční formě článek v časopisu, který je indexován v jedné z výše uvedených databází, navyšuje se mu doktorandské stipendium o 2000,-. O navýšení stipendia je třeba požádat na studijním oddělení (kontaktní osobou je p. Páralová, email: paralovl@prf.cuni.cz) a to následně po publikování článku v tištěné formě, resp. online. 

V případě, že studentovi v prezenční formě studia již bonifikace za publikaci ve výši 1000,- vyplácena je a nově publikuje v časopisu, indexovaném v jedné z výše uvedených databází, může si pořádat o navýšení stipendia ve výši 1000,-.

Dále platí, že o navýšení ve výši 1000,- mohou požádat i ti studenti, kteří v prestižních vědeckých databázích Scopus a Web of Science publikovali článek před 10. říjnem 2023. 

V souvislosti s výše uvedeným bychom všechny studenty doktorského studia rádi pozvali na seminář, věnovaný vyhledávání v databázích Scopus a Web of Science, který se bude konat dne 15. listopadu 2023, od 16.00 v míst. 408. Na tomto semináři rádi zodpovíme i případné dotazy. 

Prof. Jakub Handrlica a Mgr. Jan Šumbera

Uložit událost do kalendáře