Seminář na téma: Za novelou, před novelou…

Seminář na téma: Za novelou, před novelou…

Řešitelský kolektiv Univerzitního výzkumného centra Právnické fakulty UK

„Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy“

zve všechny zájemce na seminář na téma

Za novelou, před novelou…


Seminář se bude konat
dne 24. 11. 2023 od 9 hodin

v prostorách Právnické fakulty UK,
Náměstí Curieových 7, místnost č. 319


 

Program semináře: 

  9:00 – 9:15
Pluralita odborů na pracovišti a kolektivní vyjednávání: The Never-ending Story
(prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

 
  9:15 – 9:30
Transparentností k rovnosti?
(JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)


  9:30 – 9:45
Umělec živého umění jako zaměstnanec: pracovněprávní odlišnosti podle zákona o veřejné kulturní instituci
(doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.)


  9:45 – 10:00
Náhrada nemajetkové újmy státních zaměstnanců - zpět do civilistiky?
(Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.)


10:00 – 10:15
Doručování v pracovním právu ve světle poslední novely
(Mgr. Veronika Rožnovská) 

10:15 – 10:30
Caster Semenya před Evropským soudem pro lidská práva:
svobodný výkon povolání, nebo osobní integrita?
(JUDr. Jan Exner, Ph.D.)


10:30 – 10:45
Ochrana pracovníků v dodavatelských řetězcích korporací
podle připravované due diligence směrnice
(JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.)


10:45 – 11:00
Nepřiměřená výše smluvní pokuty
v pracovněprávních a jiných vztazích
(JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)


11:00
Diskuse, ukončení akce 

Vstup volný. Předchozí registrace není třeba. 

 

Na setkání s Vámi se těší řešitelský kolektiv výzkumného centra. 
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., hlavní řešitel projektu

Uložit událost do kalendáře