Sedmá výzva Výzkumného fondu CELSA

Sedmá výzva Výzkumného fondu CELSA

V průběhu podzimu 2022 se otevře s uzávěrkou 15. prosince 2022 sedmá výzva Výzkumného fondu CELSA k podávání návrhů výzkumných projektů.

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) je aliancí několika evropských univerzit (aktuálně spolu s Univerzitou Karlovou Budapešť/Maďarsko, Lovaň/Belgie, Lublaň/Slovinsko, Tartu/Estonsko, Varšava a Krakov/Polsko). Cílem aliance je podpora vzájemné spolupráce a výměny ve strategické i pracovní rovině a hledání řešení hlavních problémů Evropy. Aliance se zaměřuje na vzdělávání mladých a špičkový výzkum v různých oborech. Společnosti i ekonomice poskytuje talenty i nejmodernější výsledky výzkumu. V rámci svých aktivit se zaměřuje na organizování školících kursů, praktickou výměnu (recenzní řízení, hodnocení vzdělávání, hodnocení výzkumu, otevřená věda, přenos znalostí) a především na iniciování projektů pro výzkumné programy jako Horizont Evropa a vzdělávací programy jako Erasmus+.

Výzkumný fond CELSA slouží k financování výzkumných projektů minimálně mezi dvěma partnery CELSA, z nichž jeden musí být vždy z Katolické univerzity v Lovani (Katholieke Universiteit /KU/ Leuven). Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v Horizontu Evropa či v obdobném evropském programu.

Více informací naleznete na stránkách CELSA.

Kontaktní osoba za UK v případě dotazů:

Mgr. Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz.

V případě zájmu se do výzvy zapojit zašlete deklaraci zájmu Oddělení pro vědu, výzkum a edici na email srejberj@prf.cuni.cz, a to nejdéle do 21. 9. 2022.