Sdělení děkana k problémům při zápisu zkoušek

Sdělení děkana k problémům při zápisu zkoušek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

chtěl bych se Vám touto cestou omluvit za problémy spojené se zápisem zkoušek a vysvětlit, co se včera při zápisu stalo. Činím tak poté, co jsme obdrželi vyjádření Ústavu výpočetní techniky, který na rektorátu Univerzity Karlovy zajišťuje funkčnost Studijního informačního systému.  

Cituji z tohoto vyjádření: „Příčinou pádu SISu při přihlašování na zkoušky na PF byl odkaz v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování“, který pro nepřihlášeného uživatele chybně generoval přehled všech zkouškových termínů za celou univerzitu. Vypadá to, že několik nepřihlášených uživatelů na něj v době přihlašování na zkoušky kliklo, čímž přetížilo systém a znepřístupnilo tak systém pro všechny. Samozřejmě tento odkaz v modulu pro nepřihlášeného uživatele buď vůbec neměl být, anebo by měl fungovat rozumně. Chybu jsme vyreklamovali u firmy Erudio, která zhruba před hodinou vydala opravenou verzi modulu. Opravenou verzi modulu jsme nyní nasadili do provozního prostředí SISu.“ Ústav výpočetní techniky se nám za toto pochybení omluvil. 

Velmi mě mrzí, že k uvedenému pochybení došlo. Po vyhodnocení jsme se však rozhodli zápis zkoušek neopakovat, a to zejména s ohledem na již zapsané studenty na jednotlivých termínech. Jsme přesvědčeni, že opačný postup by způsobil ještě větší problémy a nespravedlnosti. 

Bohužel fakulta nemá na funkčnost SIS vliv, a proto mohu pouze vyjádřit přání, aby se problémy se zápisem v budoucnu již neopakovaly.  

Děkuji Vám za pochopení. 

Radim Boháč 

děkan