Schválení návrhu magisterského studijního programu Právo a právní věda

Schválení návrhu magisterského studijního programu Právo a právní věda

Dne 26. srpna 2019 schválila Rada pro vnitřní hodnocení návrh magisterského studijního programu Právo a právní věda, který bude uskutečňován na PF UK počínaje akademickým rokem 2020/2021.   Oproti stávajícímu studijnímu programu dochází k těmto změnám:
  • profil absolventa je změněn v návaznosti na rámcový profil absolventa podle nařízení vlády č. 275/2016 Sb.
  •  dochází k posílení dovednostní složky ve studijním programu zejména formou
o   posílení dovednostní složky na seminářích v povinných předmětech o   stanovení povinnosti absolvovat alespoň jeden předmět ze skupiny povinně volitelných předmětů odborných právních praxí o   stanovení povinnosti absolvovat alespoň dva předměty ze skupiny dovednostních povinně volitelných předmětů o   zavedení nového studijního předmětu Úvod do studia práva
  • s ohledem na vyšší počet studijních povinností a omezení možnosti opakovaného zápisu je studium náročnější, ale zároveň díky změnám způsobu výuky a kontrol studia kvalitnější
  • dochází k posílení výuky zejména základních teoretických předmětů profilujícího základu a k posunu výuky platného práva do nižších ročníků
  • dochází k posílení výuky povinných předmětů a povinně volitelných předmětů v anglickém jazyce, příp. jiných cizích jazycích
  • dochází ke změně u předpokladů pro konání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky
  • dochází ke sjednocení forem kontrol studia u jednotlivých povinných a povinně volitelných předmětů
  • dochází ke změně forem a metod výuky (menší počet studentů na seminářích, interaktivní forma výuky, problem-based learning, posílení psacího prvku apod.)
  •  dochází k posunu výuky jazykových předmětů na začátek studia
  Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve schváleném návrhu nového magisterského studijního programu, který je k dispozici zde.   Garantem tohoto studijního programu je doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Akademický rok 2019/2020 bude využit pro přípravu na realizaci tohoto studijního programu.