Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na katedru národního hospodářství

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na katedru národního hospodářství

Rozhodnutí děkana 

Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků (odborných asistentů/odborných asistentek nebo docentů/docentek) na katedře národního hospodářství na plný nebo částečný úvazek (dle dohody).

V souladu s doporučením komise ve složení:

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D., předseda komise, doc. JUDr. Ilona Bažantová, Ph.D., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Josef Montag, Ph.D., Jiří Novák, M.Sc., Ph.D., členové komise, jsem rozhodl takto:

Pořadí  uchazečů na plný pracovní  úvazek:

  1. Titl Vítězslav
  2. Hoeppner Sven
  3. Šoltés Michal
  4. Lichard Tomáš

Pořadí uchazečů na částečný pracovní úvazek:

  1. Čihák Jakub
  2. Fišar Miloš
  3. Říčka Tomáš


Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan

V Praze dne 19.12.2019