Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (vedoucího/vedoucí katedry) na Katedře jazyků