Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na obsazení akademického pracovníka na centru právních dovedností