Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na obsazení 1 místa na 3měsíční mobilitu