Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na na katedře zdravotnického práva