Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na katedře zdravotnického práva