Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na Katedře správního práva a správní vědy