Rozhodnutí děkana: Výběrové řízení na katedře občanského práva - Centru mimosoudního řešení sporů